@2018 Łukasz Droździk

Wszelkie prawa zastrzeżone

Regulamin świadczenia usług fotograficznych

 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Fotograf– Łukasz Droździk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BE FREE Łukasz Droździk, ul. Pod Borem 15, 44-187 Borowiany NIP: 9691407469; Regon: 363979830;

Klient - osoba korzystające z usług Fotografa

Regulamin – niniejszy dokument;

Polityka Prywatności – załącznik do Regulaminu;

 

Treść regulaminu

 • Niniejszy regulamin jest dokumentem, z którym Klient ma obowiązek zapoznać się przed wykonaniem usługi. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, 

 • Rezerwacja terminu i wpłata zadatku jest równoznaczna z zapoznaniem się przez Klienta z portfolio Fotografa,

 • W celu umówienia terminu sesji należy skorzystać z elektronicznego systemu rezerwacji dostępnego na stronie: www.lukaszdrozdzik.com/rezerwacja

 • Rezerwacja terminu jest ważna pod warunkiem wpłaty zadatku w wysokości 100 zł. Kwota zadatku jest taka sama dla wszystkich pakietów. Zadatek można wpłacić przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub przy pomocy konta PayPal. W przypadku braku przelewu w ciągu 30 minut, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a termin wraca do puli dostępnych terminów,

 • Klient ma prawo przełożyć sesję jeden raz i nie ponieść z tego tytułu konsekwencji. W takim przypadku Klient zobowiązuje się poinformować Fotografa conajmniej 3 godziny przed umówionym terminem sesji. W przypadku ponownego odwołania sesji przez Klienta, rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek przepada,

 • Płatności za sesję (pomniejszonej o zadatek) klient dokonuje bądź to gotówką, bądź przelewem w okresie pomiędzy dniem sesji a dniem oddania zdjęć. Przelewu należy dokonać na numer konta: 41 1050 1285 1000 0092 4306 9193

 • Miejsce sesji strony uzgadniają indywidualnie. W przypadku sesji umówionych w odległości większej niż 20 km od miejsca pracy Fotografa (ul. Pod Borem 15; 44-187 Borowiany) Fotograf zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł/1 km,

 • Jeśli Klient życzy sobie konkretnych ujęć i ma na nie pomysł, powinien o tym poinformować Fotografa przed lub najpóźniej w trakcie sesji,

 • Przed rozpoczęciem sesji Klient powinien podpisać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku lub poinformować fotografa, że takiej zgody nie wyraża. Fotograf jest zobowiązany dysponować odpowiednim drukiem zgody na rozpowszechnianie wizerunku,

 • Po zakończonej sesji Fotograf wysyła Klientowi zdjęcia do wyboru. Wybór tej puli zdjęć należy do fotografa w oparciu o jego kryteria merytoryczne, techniczne i wizualne. Zdjęcia przesłane do wyboru są zdjęciami przed postprodukcją  z naniesionym znakiem wodnym. Klient nie może tych zdjęć nigdzie udostępniać,

 • W zależności od wybranego pakietu Fotograf zobowiązuje się do przesłania gotowych zdjęć (bez znaku wodnego i logotypu) w terminie 7-21 dni,

 • Klient otrzymuje jedynie taką ilość zdjęć, jaka przewidziana jest w wykupionym pakiecie. Fotograf nie udostępnia „surowych” zdjęć (RAW) wykonanych podczas sesji,

 • Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, Klient nie może ingerować w ostateczny wygląd zdjęć. Zabrania się m.in. nakładania filtrów, konwersji kolorystycznej (zdjęcie czarno-białe). Wszelkie wytyczne i życzenia odnośnie kolorystyki Klient powinien przekazać Fotografowi przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej,

 • Fotograf przekazuje zdjęcia Klientowi dopiero po uregulowaniu 100% płatności,

 • Zdjęcia przekazane są w formacie jpg i przygotowane w dwóch wersjach - do druku oraz na potrzeby sieci internet. Zdjęcia w wersji papierowej można odebrać osobiście lub po uiszczeniu opłaty w kwocie 15 zł Fotograf może je wysłać Klientowi. 

 • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia, jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia sesji

 • Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia braku zgodności finalnej usługi z umową. Na rozpatrzenie reklamacji Fotograf ma 14 dni kalendarzowych. Reklamację należy wysłać drogą mailową na adres: lukasz.drozdzik@gmail.com. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Fotograf w pierwszej kolejności wykonuje usługę ponownie. Jeśli i tym razem Klient zgłosi reklamację Fotograf zwróci Klientowi równowartość usługi. Zwrotowi nie podlega dopłata za dojazd w miejsce sesji inne niż miejsce pracy Fotografa.